Priekuļu Loppet 2022

Posms/norises datums Rezultāti pa grupām Kopvērtējums
1.posms
22.12.2021
Pa grupām  Ģimeņu kopvērtējums
2.posms
29.12.2021
Pa grupām

 Grupu kopvērtējums

Ģimeņu kopvērtējums

3.posms
05.01.2022
Pa grupām

 Grupu kopvērtējums

Ģimeņu kopvērtējums

4.posms
12.01.2022
Pa grupām

 Grupu kopvērtējums

Ģimeņu kopvērtējums

5.posms
19.01.2022
Posma rezul. pa grupām

Seriāla kopvērtējums

Ģimeņu kopvērtējums