Priekuļu Loppet 2024 

Posms/norises datums Posma rezultāti pa grupām Kopvērtējums
1.posms
27.12.2023
Pa grupām 

Grupu kopvērtējums

Ģimeņu kopvērtējums

2.posms
03.01.2024
Pa grupām

 Grupu kopvērtējums
Ģimeņu kopvērtējums

3.posms

10.01.2024.

Pa grupām

 Grupu kopvērtējums

Ģimeņu kopvērtējums

4.posms
17.01.2024
Pa grupām

 Grupu kopvērtējums

Ģimeņu kopvērtējums

5.posms
24.01.2024

Pa grupām

Seriāla kopvērtējums

Ģimeņu kopvērtējums

 

Priekuļu Loppet 2023 

Posms/norises datums Posma rezultāti pa grupām Kopvērtējums
1.posms
28.12.2022
Pa grupām 

Grupu kopvērtējums

Ģimeņu kopvērtējums

2.posms
12.01.2023
Pa grupām

 Grupu kopvērtējums
Ģimeņu kopvērtējums

3.posms

19.01.2023.

Pa grupām

 Grupu kopvērtējums

Ģimeņu kopvērtējums

4.posms
25.01.2023
Pa grupām

 Grupu kopvērtējums

Ģimeņu kopvērtējums

5.posms
08.02.2023

Pa grupām

Seriāla kopvērtējums

Ģimeņu kopvērtējums

Priekuļu Loppet 2022

Posms/norises datums Rezultāti pa grupām Kopvērtējums
1.posms
22.12.2021
Pa grupām  Ģimeņu kopvērtējums
2.posms
29.12.2021
Pa grupām

 Grupu kopvērtējums

Ģimeņu kopvērtējums

3.posms
05.01.2022
Pa grupām

 Grupu kopvērtējums

Ģimeņu kopvērtējums

4.posms
12.01.2022
Pa grupām

 Grupu kopvērtējums

Ģimeņu kopvērtējums

5.posms
19.01.2022
Posma rezul. pa grupām

Seriāla kopvērtējums

Ģimeņu kopvērtējums