07.03.2019.

Līdz 20:00 tiek slēgta dalībnieku online reģistrācija

09.03.2019.

līdz 10:30 Pēdējā brīža reģistrācija sacensību centrā uz vietas.

10:50 Starts S10, V10 grupām

11:00 V, S, V35, S35, V45, S45, V55, S55, S vesel., V vesel., S14, V14, S18, V18

14:00 Smeceres sila centrālajā apmeklētāju centra ēkā.


Distanču garumi pa grupām:

Grupa

Apļu garums un skaits

Distances kopējais  garums

V –atklātā grupa

 4kmx5  20km

S –atklātā grupa

 4kmx5  20km

V35 – vīrieši

 4kmx5  20km

S35 – sievietes

 4kmx5  20km

V45 – vīrieši

 4kmx5  20km

S45 – sievietes

 4kmx5  20km

V55 – vīrieši

 4kmx4  16km

S55 – sievietes

4kmx4   16km

V veselības

 4kmx2  8km

S veselības

 4kmx2 8km 

V18 – jaunieši

 4kmx2  8km

S18 – jaunietes

 4kmx2 8km 

V14 – zēni

 4km  4km

S14 – meitenes

 4km 4km 

V10 – zēni

 1.1km 1.1km

S10 – meitenes

1.1km  1.1km 

Provizoriskā trases karte:

Stadiona iekārtojums